PSP FAMILY SPORT DAY
กิจกรรมกีฬาสีประจำปี
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีของบริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด ได้จัดขึ้นเพื่อนส่งเสริงความสามัคคีภายในองค์กร และเสริมสร้างสุขภาพร่างการของทุกๆคนให้แข็งแรง โดยภายในงานพนักงานทุกคนร่วมลงแข่งในกีฬาประเภทต่างๆกันอย่างสนุกสนาน
16 มิ.ย. 2562